Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Misterije podsvesti

Neurohirurgija otkriva granice uma, ali uvek ostaje pitanje kako funkcioniše naša podsvest, naše drugo ja… Kada bismo shvatili sami sebe, bili bismo pametniji, zdraviji, kreativniji.

Zašto nekim reakcijama iznenadimo sami sebe? Jedan od razloga je to što podsvest pamti ranije stečena znanja i iskustva.