Moravska Srbija: Prestoni grad

Beograd je u 13. veku, u vreme vladavine kralja Dragutina Nemanjića, prvi put postao srpski grad, a u 15. Veku – u vreme despota Stefana Lazarevića – prvi put postaje srpska prestonica.

Od srednjovekovnog despotovog grada sačuvano je malo tragova. U Gornjem gradu su ostaci bedema i zamka i despotova kapija, a u Donjem gradu sačuvani su ostaci zgrade mitropolije. Uz pomoć stručnjaka pokušali smo da rekonstruišemo prošlost despotove prestonice i pronađemo odgovore na pitanja kako je izgledao živopisni despotov grad i na koji način se branio.