Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Da li je kosmos živ?

Postoje teorije po kojima je kosmos živ organizam. On zapravo stalno raste i pulsira, menja se. Međutim, sve što se rodi mora i da nestane…