Dobro je ... dobro je znati: Ortopedska hirurgija

Gde je granica između fiziologije i patologije?

Ova emisija serijala „Dobro je ... dobro je znati" posvećena je dometima ortopedske hirurgije u lečenju bolesti zglobova. Dr Vladan Stevanović, specijalista ortopedije sa traumatologijom iz Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica, objasniće savremene karaktersitike ortopedskih hirurških procedura i odgovoriće na pitanje šta nauka danas pouzdano zna.

Sagledaćemo realne prednosti koje je naučni i tehnološki razvoj novih aparata i materijala doneo ortopedskoj hirurgiji i kako sve to ukupno utiče na produženje i poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

Fizikalna rehabilaticija je svakako neophodna posle hirurških procedura, ali nije mali broj pacijenata koji bi voleli da nam ovaj način izbegnu operaciju tako da pažnju posvećujemo i preventivnoj i rehabilitacionoj fizikalnoj terapiji.