Postanak i opstanak ćirilice : Pobeda Vukove reforme

Vuk je u vreme kada je pisao „Srpski rječnik“ promenio sastav i ortografiju ćirilice i sopstvenu pisanu reč.

Pošto je prihvatio ideju Save Mrkalja o napuštanju nepotrebnih slova, Vuk je u ćirilicu uveo šest novih grafičkih znakova. Grafička reforma uzrokovala je i pravopisnu. Ovom reformom postavljeni su temelji savremene srpske ćirilice koju su dugo, po njenom autoru, zvali vukovica. Princip fonetskog pravopisa: „Piši kao što govoriš", i merilo po kom svaki glas odgovara jednom slovu, postaće odlika Vukovog jezika i srpske pisane reči uopšte.