Eko-perspektive: Ne dišite duboko

Život počinje prvim udahom, završava se poslednjim.

Kvalitet života možemo da sagledamo iz različitih uglova, ali kada je reč o zdravlju, poražavajući podaci Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da u Srbiji od posledica zagađenja vazduha na godišnjem nivou život izgubi preko 5.000 ljudi.

Kako to živimo u dvadeset i prvom veku? Čime se hranimo? Šta vozimo? Kakav vazduh udišemo? Pravo na čist vazduh jedno je od osnovnih prava svakog čoveka i svih živih bića, ali pre toga ne smemo da zaboravimo da je to i osnovni preduslov za naš opstanak.