Svetski: Stevo Todorčević

„Matematičari obično imaju veliki horizont percepcije, i svoje vidike stalno šire“, kaže naš sagovornik.

Vreme i uslove u kojima razmišljate o nekom matematičkom problemu ne možete kontrolisati - do jednog značajnog rešenja došao je na Kalemegdanu, šetajući sa dvogodišnjim sinom.
Matematičar može odgovara i na najapstraktnija pitanja. Nema ograničenja - to je sloboda nauke.