Naučni intervju: Sedrik Vilani

Sedrik Vilani je jedan od najtalentovanijih mladih matematičara današnjice, dobitnik Fildsove medalje 2010. godine. To je najveće priznanje za matematičare i u rangu je sa Nobelovom nagradom.

Vilani mladima poručuje: „Ako ste radoznali, neka ta radoznalost bude vaš posao. Bavite se naukom." Ovaj savremeni junak Republike Francuske govori o svom radu, interesovanjima, popularizaciji nauke...