Postanak i opstanak ćirilice: Ćirilica u novo doba

Novo doba počelo je posle Velike seobe Srba pod Arsenijem III Čarnojevićem. Tada su u srpske škole počeli da dolaze srpski učitelji koji su doneli svoje bukvare i gramatike.

Zahvaljujući karlovačkom mitropolitu Mojsiju Petroviću, bukvar sa katehizisom preštampan je za naše škole i nazvan „Pervoje učenije otrokov". Uticaj rusko-slovenskog jezika širio se, potiskujući srpsko-slovenski. Rusko-slovenski postao je zvanični jezik Srpske crkve. U 18. veku azbuka je značajno izmenjena kada je o oblikovanju slova reč, ali su sastav azbuke i njena ortografija tek čekale rešenje. I jedno i drugo biće zadatak budućeg velikog filologa Vuka Stafanovića Karadžića.