Čitaj mi!

Savin vrt: Autokefalnost

Osam vekova koji nas razdvajaju od Svetog Save nisu umanjili značaj njegovih dela.

Kompleksna i duboka priča o Svetom Savi je i priča o istoriji Srpske pravoslavne crkve. Kroz razgovor sa brojnim stručnjacima - istoričarima, teolozima, istoričarima umetnosti, filozofima, istoričarima književnosti i arheografima rasvetljavamo, tumačimo, potvrđujemo, stvaramo široki spektar saznanja o Svetom Savi, svetosavskom učenju, svetosavskom predanju, svetosavlju, o srpskom srednjem veku, književnosti i umetnosti koja je stvarana pod okriljem Crkve.

Poslednja decenija 12. i prve decenije 13. veka bile su jedinstveno razdoblje u istoriji Srba. U tako kratkom periodu obavljeni su državni i crkveni poslovi od presudnog značaja, sa dalekosežnim posledicama.

Proširena je teritorija srpskih zemalja, stečena je državotvornost, stvoreno je važno duhovno uporište na Svetoj Gori - Hilandar, dobijena je kruna i ostvarena crkvena samostalnost - autokefalnost. Nomokanonom, ili Zakonopravilom, utemeljen je crkveno-pravni poredak, formirana je mreža pravoslavnih episkopija i parohija.