Čitaj mi!

Kako misli Akademija: Čudo u Akademiji – Ljubomir Simović

Iako je definisana kao „najviša naučna i umetnička ustanova u Republici Srbiji“, SANU je deo mreže organizacija i pojedinaca, koja stalno produbljuje otvorenu i iskrenu komunikaciju sa postojećim državnim, nacionalnim, naučnim, umetničkim, obrazovnim i drugim institucijama.

SANU radi u sredini i za sredinu koja ju je iznedrila, na osnovama koje su utemeljili njeni osnivači 1841. godine, poštujući tradiciju, znanje i različita mišljenja. Srpska akademija nauka i umetnosti, kao i nacionalne akademije u drugim sredinama, predstavlja instituciju svojevrsnog tradicionalizma i gotovo poželjne konzervativnosti.