Čitaj mi!

Socijalne veštine: Asertivnost

Koncept o asertivnom ponašanju počiva na verovanju da su naše želje i potrebe važne, ali istovremeno nisu važnije od želja i potreba drugih.

Asertivno ponašanje je antipod agresivnom ponašanju, koje se bazira na verovanju da su naše želje i potrebe važnije od potreba drugih ljudi.

Asertivnost je ponašanje koje se uči. Ako niste imali dobre modele asertivnog ponašanja u porodici ili školi, znači da nikada niste imali priliku da razvijete ovu osobinu.

Kako bi bili asertivni, potrebno je da na život gledate vedro i da imate doživljaj lične vrednosti. Potrebno je da vam budu jasna vaša prava, ali i vaše odgovornosti.