Čitaj mi!

Kalendar, 1. epizoda

Kako je nastao kalendar i kada je čovek počeo da meri vreme? Ko je i kako odredio broj časova u danu? Zašto je sat najpre imao od 45 do 75 minuta, i od čega je to zavisilo?

Najveći uticaj na merenje vremena ima Sunce, pa čak i danas kada se koriste mehanički, peščani i digitalni satovi.