Čitaj mi!

Okeani – novi Eldorado

Dve trećine površine naše planete prekriva voda.

Nauka je, do sada, istražila samo pet procenata morskog dna. Život u moru je jedna velika tajna. Zvuk se, na primer, kroz vazduh, može čuti sa udaljenosti od 25 metara. Jačina istog zvuka u vodi nemerljivo je veća. To je pravac istraživanja jedne nove naučne discipline koja se zove akustična ekologija.

Upoznaćemo vas sa zelenim zlatom - algama i načinima na koje se one primenjuju u medicini, sa energijom koju stvaraju plima i oseka, sa hidrauličnim turbinama koje morske struje pretvaraju u energiju.