Čitaj mi!

Šta su sve tehnologije uradile za nas – biotehnologije

Savremena biologija jedna je od najinteresantnijih nauka današnjice, u njoj čovek pronalazi velike mogućnosti za dalji razvoj i opstanak svih živih bića na našoj planeti...

Zahvaljujući informacionim tehnologijama, jakim optičkim sistemima, primeni znanja iz drugih fundamentalnih naučnih oblasti, danas se - sa velikim razumevanjem - govori o genima, mapi gena i mutacijama koje ugrožavaju zdravlje.

Sve se više govori i o biološkoj sigurnosti, o proizvodnji ljudskih organa pomoću matičnih ćelija i proizvodnji veštačkih ćelija. Zahvaljujući primeni biotehnoloških mogućnosti, oporavak životne sredine sve je izvesniji, a to će nesumnjivo biti jedan od važnijih izazova 21. veka.