Čitaj mi!

Socijalne veštine – uvod

Definicija Svetske zdravstvene organizacije kaže da su socijalne veštine sposobnosti prilagođavanja i pozitivnog ponašanja koje omogućavaju osobama da se uspešno nose sa zahtevima i izazovima koje pred njih svakodnevno postavlja život.

Socijalne veštine su osnov bilo kog uspešnog poduhvata i posla, a neke od najvažnijih su vladanje sobom, posvećenost ličnom i profesionalnom razvoju, analiza vlastitih potencijala, asertivnost...