Čitaj mi!

Svet budućnosti: Budućnost života na Zemlji

Tehnologija koja sve brže napreduje opseda nas sa svih strana i u svakom trenutku.

Da li ćemo u budućnosti leteti iznad saobraćajnica, juriti ispod vode, poživeti i sto pedeset godina i putovati svetom zahvaljujući samo jednom pritisku na dugme?

Možda ćemo živeti u plutajućim gradovima na okeanima, koji će moći samo da "dignu sidro" i presele se na neko prijatnije mesto? Hoćemo li prevazići prenaseljenost gradnjom čitavih avenija koje vise u vazduhu? Hoćemo li biti "virtuelno" prisutni na poslu ili na bilo kom mestu? Da li ćemo dobiti najbolju dijagnostiku i lečenje bez obzira na to gde nam je lekar?
Upoznajemo istraživače i tehnologije koje će u potpunosti promeniti naše živote u narednih tridesetak godina.