Čitaj mi!

Staro srpsko pisano nasleđe : Zapis u kamenu

Čovek oduvek ostavlja zapise u kamenu – rečju, koju u kamenu kleše, slikom, mozaikom i freskom koje pravi od komadića kamena, oblikom koji od kamena izvlači u vajarstvu i arhitekturi.

Osim boje, posebnu izražajnost kamenu daju struktura, tekstura i prozirnost, kao i mogućnost upijanja ili odbijanja svetlosti. Reč uklesana u kamen ima postojanost i dostojanstvo samog kamena. U jezgrovitosti kamena, savremeni umetnik, podjednako kao i umetnik praistorije ili srednjeg veka, pronalazi nevidljive sile.

Ako je kamen, metaforično, srž vremena, prostora i materije, onda bi zapis u kamenu - bilo rečju, slikom ili oblikom - bio srž misli.