Čitaj mi!

Od pluga do digitalne farme: Kako dalje

Proces privatizacije srpske poljoprivrede započet je krajem 20. veka bez jasnog plana i strategije.

Zakoni su bili nedorečeni i zato su mnoge privatizacije poništavane a svaka sledeća prodaja preduzeća bila je po nižoj ceni i sa još većim gubicima. Po rečima stručnjaka privatizacija u srpskoj poljoprivredi bila je haotična i stihijska a rezultat je rasprodaja nacionalnih resursa.

Iako u istim uslovima, bez strategije i regulative neke privatizacije bile su veoma uspešne. Tako se, kao jedna od najuspešnijih, izdvojila privatizacija zrenjaninske mlekare, koju je kupila francuska industrija sa dugogodišnjom tradicijom. Zahvaljujući znanju, dobroj organizaciji i pravovremenim informacijama opstala je i Zadruga u Kleku. Međutim nisu sve privatizacije bile uspešne, a o promašajima svedoče brojni pokazatelji.