Čitaj mi!

Trag u prostoru: Podunavski ledeni dani

Tokom zimskih meseci više od 300.000 ptica dolaze da prezime u Srbiji. Ta velika seoba, širom planete, prati se već 50 godina. Ptice se broje na svim vodama, prevashodno većim rekama, nizijskim barama i ribnjacima, kao i veštačkim akumulacijama brdsko - planinskih krajeva Srbije, ali i svim dostupnim rečicama, baricama, pa čak i deponijama komunalnog otpada, gde po svoj obilat obrok, odlaze jata galebova, a čija bi brojnost bez poseta deponijama bila ozbiljno podbačena.

Preko 200, pa i 300 volontera se svake godine uključi u akciju brojanja ptica. Kažu da su i ove godine obišli preko 300 jezera, kanala, ribnjaka, akumulacija, kopova, ritova i rečica od Vlasinskog i Sjeničkog jezera na jugu, sve do Palićkog i Ludaškog jezera na samom severu zemlje. Svi podaci o brojnosti i vrstama zabeleženih ptica dostavljaju se koordinatoru cenzusa, a zatim se oni dalje prosleđeni u svetsku bazu podataka koju vodi organizacija Vetlands International.