Čitaj mi!

Bioetika: Razmena zdravstvenih podataka

Nauka dvadeset prvog veka napredovala je do visina koje do pre dvadeset godina nismo mogli ni da naslutimo! Možda nije potrebna nova etika, ali postojeća bi svakako morala da se unapredi kako sticanje novih znanja ne bi ugrozilo one koji svojim učešćem daju doprinos nauci.

Bilo da je reč o učesnicima u studijama efikasnosti novih lekova, pacijentima čiji se genetički materijal analizira u zdravstvenim institucijama radi postavljanja dijagnoze, ili radoznalim pojedincima koji upotrebom testova koji se prodaju žele da saznaju „nešto više" o sebi, svi moraju pristati da se njihovi lični podaci koriste u istraživačke svrhe.