Čitaj mi!

Nauka 50: Softver

Čime je grofica Ada Bajron King zadužila čovečanstvo? Ko je prvi izgovorio reč - softver? Šta je pod tim podrazumevao? Ko je prvi predstavio koncept softvera u jednom naučnom članku? Podseća li svakodnevica svakog poslovnog čoveka na najprostiji algoritam? Ko su najčuvenije programerke u svetu?

Da bi računarski sistem mogao da radi, pored hardvera mora biti opremljen i odgovarajućim programima koji će njime upravljati. Ova komponenta računarskog sistema zove se softver. Predstavlja način zapisa algoritama u obliku koji je razumljiv računaru. Povezan je sa hardverom, koji obuhvata komponente računara. Softver se sastoji od programa i datoteka, kao i dokumenata koji su povezani sa njima.