Čitaj mi!

Od Hipokrata do Tesle

Pojavom života na zemlji nastala je i bolest, a lečenje je jedno od najstarijih zanimanja. Smatra se da istorija medicine počinje sa starim Grcima, iako je medicinska misao postojala i nekoliko hiljada godina ranije.

Otkriće antibiotika, anestezije, insulina, vakcine doneli su veliki preokret u lečenju. Iako se danas čitanjem DNK zapisa i savremenim dijagnostičkim aparatima mnoge bolesti mogu otkriti i lečiti, prema statistici, dve trećine Evropljana lek traži u ordinaciji tradicionalne medicine. Našim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti regulisana je i ova oblast. Novim Pravilnikom regulisano je ko može da se bavi ovom delatnošću, kako se dobija dozvola i koji su uslovi edukacije.

Tradicionalna kineska medicina je drevna metoda lečenja koja se primenjuje i danas. Krajem 19. i početkom 20. veka počinju da se koriste elektromagnetni talasi za dijagnostiku i lečenje, a prvi aparat za lečenje osmislio je Nikola Tesla koji se smatra osnivačem kvantne medicine.