Čitaj mi!

Naučni almanah: Zrno žita neolitska revolucija

Da li ste znali da se najveća tehnološka revolucija u istoriji čovečanstva nije dogodila ni u 19, ni 20, a ni u 21 veku?

Ako pogledamo celokupnu ljudsku istoriju zapazićemo da se najdramatičnija tehnološka promena desila još u doba neolita, i da je počela još pre 12.000 godina. U literaturi se ovaj događaj često naziva poljoprivredna, a ponekad i neolitska revolucija. Naime, tokom nekoliko hiljada godina, u neolitu u potpunosti se promenio život, svakodnevica, način rada, ishrana, običaji, jezik i religija. Neolit traje otprilike u periodu od 10.000. godine p.n.e do oko 2000. godine p.n.e, a sa njegovim završetkom počinje tzv. bronzano doba.