Čitaj mi!

Nauka 50: Voda

Može li se u kosmosu preživeti bez vode? Zašto je voda bitna za čoveka i sva živa bića na Zemlji? Koliko su ugroženi resursi pijaće vode u svetu?

Led ima manju gustinu od vode i, zahvaljujući tome, lednici plivaju na njenoj površini, i time štite biljni i životinjski svet u vodi od smrzavanja. Moglo bi se reći da je zbog ove anomalne osobine vode i došlo do tragedije Titanika 1912. godine. Molekul je najmanja jedinica nekog jedinjenja, koja ima fizičke i hemijske osobine tog jedinjenja. Tako je i sa molekulom vode. Molekuli mogu da se razlože na sastavne delove, na atome, ali se onda gube fizičke i hemijske osobine tog jedinjenja. Drugim rečima, voda više nije voda kad se razloži na svoje sastavne elemente, na vodonik i na kiseonik. Voda koju danas imamo na Zemlji je ista ona voda nastala degazacijom tla, nekoliko stotina miliona godina ranije. Oko 70% Zemljine površine pokriveno je vodom. Sadašnje obale su tu gde jesu jer je velika količina vode zadržana u polarnom ledu i lednicima. Njihovim potpunim otapanjem nivo okeana bi se podigao za oko 80 metara.