Čitaj mi!

Nauka 50 Evolucija

Da li je čovek prestao da evoluira? U kojoj je meri čovek odgovoran za sopstvene evolutivne promene? Da li je evolucija rezultat nasumičnih mutacija i selekcija usled borbe za opstanak? Zbog čega je nestalo, čak, 99,99 odsto svih vrsta biljaka i životinja koje su ikada postojale?

Aleksej Tarasjev je evolucioni biolog, naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za evolucionu biologiju na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković" u Beogradu. Takođe je i ekspert u Ujedinjenim nacijama za biološku sigurnost. Objavio je više radova iz evolucione ekologije i ekološke genetike u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, kao i o istoriji i statusu savremene biologije. Autor je knjige "Biologija i kreacionizam". Član je Nacionalnog saveta za biološku sigurnost. Sa nama razgovara u emisiji o evoluciji svih živih bića od postanka do danas.