Čitaj mi!

Ekologija materijala Papir

Ako koga upitate o reciklaži, i šta se reciklira, verovatno bi svi na prvo mesto stavili papir.

Ranije su ga i deca organizovano sakupljala u školama.
Papir je materijal novijeg porekla, u Evropi se upotrebljava od srednjeg veka, u Aziji mnogo ranije. Moderan život je nezamisliv bez papira, troši se u milionima tona, jer skoro svaka roba, sve što čovečanstvo napravi, ima svoje - papirno ili kartonsko pakovanje.
Dalje, nemoguće je zamisliti i jedan jedini dan bez knjiga i novina, biblioteka i škola, univerziteta i pošte. Ništa od toga ne može da postoji bez papira. Ali kada razmišljamo o papiru, najamnje razmišljamo o tome da se u papiru ogleda ponajpre - snaga drveta.