Čitaj mi!

Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom 11/18-1 Da li vreme zaista postoji

Vreme... svuda je oko nas. Ali da li vreme predstavlja ono što mi mislimo? Da li se događaji odvijaju jedan za drugim ili prošlost, sadašnjost i budućnost postoje istovremeno?

Da li je vreme sastavni deo univerzuma ili možda uopšte ne postoji? Ovo je jedna od najizazovnijih tema u nauci koja dovodi u pitanje naše osnovne pretpostavke o stvarnosti.