Čitaj mi!

Obrazovna reportaža Muzika u svetu matematike

Kako probuditi interes za nauku o harmoniji? Matematika I muzika, kroz istoriju, pokazale su da imaju mnogo toga zajedničkog. Na primer, velika je sličnost između broja I tona, u muzici se koristi logaritam, a interesantno je izučavanje Platona kroz muziku. I muzika ima svoje zakone.