Čitaj mi!

Odgonetanje tela Religija

Tokom istorije, prikazivanje nagog ljudskog tela nadahnulo je mnoga velika dela. Ali ova, uvek uzbudljiva tema, različito je prihvatana u raznim vremenima, kulturama i religijama. Harmonija ljudske ličnosti zavisi od ravnoteže između potreba duha, odnosno uma, i potreba tela. Judaizam, islam i hrišćanstvo, u svojim teologijama izričito ističu pozitivnu ulogu ljudskog tela. Telo je kreacija božanskog života i čovek je načinjen na sliku kreatora univerzuma.

Pogledi različitih religija na seksualnost široko variraju, od stavova da su seksualnost i telesnost izražaji zla, pa sve do verovanja da je seksualni čin najviši izraz božanskoga. O tumačenjima, tj. odgonetanju ljudskog tela kroz religiju, u okviru serijala Odgonetanje tela, za redakciju Naučnog programa govori docent Rastko Jović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakuteta u Beogradu.