Čitaj mi!

Kuća nauke Poljoprivredni fakultet

Prva predavanja u oblasti poljoprivrednih nauka održana su 1853. godine na Liceju u Beogradu a prvi predavač bio je Josif Pančić koji se smatra osnivačem nauke o zemljodeliji. Datum zvaničnog osnivanja Poljoprivrednog fakulteta je 28. mart 1919. godine kada su započela sa radom dva odseka: poljoprivredni i šumarski. Najveću zaslugu za osnivanje imao je Sima Lozanić, prvi profesor agrikulturne hemije i tadašnji rektor Beogradskog univerziteta.

Od skromnog početka rada sa nekoliko nastavnika, Poljoprivredni fakultet danas ima 500 zaposlenih a naučno-istraživački rad se obavlja u okviru 8 instituta, tridesetjedne katedre i većeg broja specijalizovanih laboratorija i oglednih dobara. Na ovom fakultetu od osnivanja do danas diplomiralo je oko 19 000 studenata a odbranjeno 955 doktorskih disertacija.U emisiji Kuća nauke videćete i poljoprivredno dobro Radmilovac koje je 1941. godine Poljoprivrednom fakultetu zaveštao Milan Vukićević, tadašnji ministar finansija, da bi studenti mogli da obavljaju praksu.