Čitaj mi!

Postanak i opstanak ćirilice Ćirilica u novo doba

Novo doba počelo je posle velike seobe Srba pod Arsenijem Trećim Čarnojevićem. Tada su u srpske škole počeli da dolaze srpski učitelji koji su doneli svoje bukvare i gramatike.

Zauzimanjem karlovačkog mitropolita Mojsija Petrovića, bukvar sa katehizisom preštampan je za naše škole i nazvan - Pervoe učenije otrokov. Uticaj rusko-slovenskog jezika širio se potiskujući srpsko-slovenski. Rusko-slovenski postao je zvanični jezik Srpske crkve. Na polju azbuke, 18. vek doneo je značajno osavremenjavanje u oblikovanju slova, ali su sastav azbuke i njena ortografija tek čekale rešenje. I jedno i drugo biće zadatak budućeg velikog filologa Vuka Stafanovića Karadžića.