Čitaj mi!

Životna sredina I zdravlje Lekovito bilje

Bilje se za lečenje koristilo još od pamtiveka, a danas ponovo doživljava svoj procvat. Cilj je da se smanji upotreba skupih lekova s jedne strane i da se koriste lekovi sa što manje štetnog učinka na ostale delove organizma. Ali, to nikako nije odricanje od sintetičkih lekova koje proizvode farmaceutske kuće. Jer, lekovito bilje i dalje je najčešće samo pomoćno ili preventivno sredstvo u lečenju bolesti i svakako neiscrpna riznica za dobijanje novih lekova.

Količina hemijski aktivnih supstanci u biljci zavisi od uslova u kojima je uzgajana od nadmorske visine, temperature, vlažnosti. Zatim od perioda branja, načina branja, sušenja i čuvanja. U različitim periodima vegetacije različita je količina pojedinih hemijskih sastojaka.