ŽSIZ- Reke kolektori otpadnih voda,3.deo

Pojedini delovi velikih gradova u Srbiji nemaju izgrađenu kanalizaciju, a neka domaćinstva direktno ispuštaju svoje otpadne vode u potoke, kanale i reke. Kanalizacija nije rešena ni na ekskluzivnim lokacijama, a po otpadnim vodama su na nivou seoskih sredina. I pored ovih nerešenih problema otpadnih voda, postoje i najsavremenije tehnologije prerade kišnice. Kiša koja spira nečistoće je vrlo zagađena voda opterećena teškim metalima, organskim materijama i drugim nečistoćama.