Filozofija i ... Poboljšani čovek

Savremena nauka doprinela je razvoju različitih tehnika, metoda, koje se koriste u svrhe poboljšanja čoveka i njegovog života.

Tu je reč, pre svega, o razvoju biotehnologija radi lečenja različitih bolesti i produženja ljudskog veka. Najveću ulogu u budućnosti imaće genetski inženjering. Koliko god da se govori o pozitivnim efektima na čoveka pri primeni genetskih istraživanja i primeni novih lekova toliko se sa etičkog stanovišta ukazuje na brojne posledice koje za krajnji rezultat imaju i promenu čoveka. Brojnim etičkim pitanjima bavi se bioetika.