Obrazovno ogledalo Majke i ćerke

Građenje ličnosti u toj vezi je uzajamno, jer i dete gradi majku. U tom odnosu punom ljubavi, ljubomore i konflikata, rađa se dobro tle za razvoj obe. Idealna majka ne postoji, jer niko nije idealan. Postoji dovoljno dobra majka, a to je ona koja pruža poverenje, koja je dosledna osoba, koja dozvoljava samostalnost i razvoj deteta i koja pušta i prihvata dete i kada ono doživljava poraze. Treba da se naučimo da budemo roditelji, ali tu lekciju učimo kroz ceo život, zato je normalno kada se u toj ulozi nekada osećamo neadekvatno.