Istorija Niša U Otomanskom carstvu, 2. deo

Niš su srpski velikaši smatrali neosvojivim. Te sudbonosne 1386. bio je veća i bolja fortifikacija, čak i od prestonog Kruševca. Međutim, to nije pomoglo njegovim braniocima. Uprkos hrabrom i srčanom otporu, grad je pao posle opsade duge dvadeset pet dana.

Pad Niša bio je veliki udarac za Kneza Lazara Hrebeljanovića, ali i jasan znak da je osmanlijska vojna akcija širih razmera i da je cilj osvajača dolazak na granice sa Ugarskom...