Nulta tačka Meditacija

Meditacija i umerene vežbe će obezbediti balans vašeg tela i duha. Dok će časovi prilagođeni vama omogućiti bolju adaptaciju na svakodnevne izazove. Meditacija je ne samo put ka dobrom stalju duha, već i tela.