Nauka 50 Lek

Da li lek može da bude čudo? Postoji li nevidljiva granica između lečenja i trovanja? Šta se očekuje od personalizovanih nanolekova? Koliko je delotvorna homeopatija? Koje se hemijske supstance najčešće koriste za izradu lekova? Zbog čega svaka farmaceutska kompanija teži da ima lek zajednički za većinu ljudi? Šta znači latinska izreka da "Lek pre svega ne sme da škodi"?