Nauka 50 Duša

Da li je duša bezgranična? Platon je razlikovao četiri obličja duša, a u koliko se zaista pojavljuje? "Duša je životno poreklo svega organskog," govorio je Aristotel, važi li to, donekle, i danas?

U emisiji još saznajte šta se podrazumeva pod duševnim zdravljem? Od čega duša oboli? Za razliku od neurona, psihon ne postoji. Koji je, dakle, najsitniji delić duše? Čuveni neurolog Dik Svab smatra: "Duh je plod sto milijardi neurona, duša je nesporazum"? Šta vi mislite?