Dobro je ... dobro je znati Genomska era

DNK je jedini molekul koji ima sposobnost da se replikuje i predstvlja osnovu života koja prenosi informacije na generacije.

2000-te godine je završen najveći međunarodni projekat iz biomedicine ljudskog genoma koji je otvorio brojna nova naučna istraživanja, postavio neočekivane pretpostavke i fantastiku pretvorio u realnost. Istražujemo da li su se za samo 19 godina ispunila očekivanja i da li su u genima pronađeni uzroci različitih bolesti i to ne samo teških,retkih i naslednih već i hroničnih nezaraznih epidija kardivaskularnog i cerebralnog oboljevanja, dijabetesa, invazije malignih ćelija. Da li će naučnici imati moć da održe kvalitet i produže ljudski vek na objektivni potencijal od 120 do 150 godina. Pre 6 godina objavljeno je da je genomska era završena i da smo u vremenu kada očekujemo da će genetski profil svakog od nas biti osnova prevencije i terapije.