Istorija nauke Jovan Žujović

Jovan Žujović (1856-1936) utemeljivač geološke nauke u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, predsednik Srpske kraljevske akademije, političar, ministar, predsednik Srpskog geološkog društva... Naučnik svetskog ugleda, bavio se i arheologijom, paleontologijom, petrografijom i agrogeologijom.

Posle završenog fakulteta na Sorboni i Antropološke škole, prvi školovani geolog, arheolog i antropolog, postao je profesor geologije i mineralogije na novoformiranoj Katedri za geologiju u Beogradu.

Iz Pariza je poneo, ne samo savremeni pristup nastavi, nego i polarizacioni mikroskop, što je tada predstavljalo revolucionarni preokret u nauci. Sa izuzetnim elanom posvetio se geološkom proučavanju zemlje
Sa saradnicima je proučavao minerale, stene, rude, fosile, mineralne vode i istovremeno definisao geološku terminologiju na srpskom jeziku. Izradio je prvu geološku kartu Srbije, napisao nekoliko udžbenika, štampao naučne radove u domaćim i stranim časopisima, osnovao Geološki zavod, pokrenuo stručni časopis, formirao Srpsko geološko društvo...
Kada je 1905. godine osnovan Beogradski univerzitet, Jovan Žujović je bio jedan među osam predavača, koji su birali ostali nastavni kadar.

Urednica i scenaristkinja serijala Istorija nauke (u kojem su portretisani velikani, koji su ostavili prepoznatljiv trag u nauci) je Borislava Nikolić. Reditelj Ivan Milanović.