Naučni Intervju Prof.Dr Ričard Kompton

Na poziv Srpske akademije nauka i umetnosti, u Beogradu je pre tri godine boravio britanski i svetski naučnik dr Ričard Kompton, profesor Odeljenja za hemiju Univerziteta u Oksfordu. Profesor Kompton je tom prilikom održao predavanje o novim saznanjima u oblasti nanostrukturnih čestica.

U Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti profesor Kompton je govorio o svom skorašnjem radu u oblasti nanočestica, a samo predavanje se sastojalo iz dva dela: prvi deo se odnosio na analitičku hemiju nanočestica (o tome kako uočavamo i ispitujemo pojedinačne nanočestice i kako to saznanje primenjujemo na širok spektar problema), dok je drugi deo bio posvećen hemijskim promenama na nano nivou.

Za svoj dosadašnji rad, prof dr Ričard Kompton je dobio brojne nacionalne i međunarodne nagrade, a među njima i Orden Kraljevskog hemijskog društva za rad u oblasti elektrohemije 1994, a 1999. je odlikovan za rezultate postignute u okviru elektroanalitičke hemije. Orden „Alesandro Volta" Elektrohemijskog društva dodeljen mu je 2004, nagradu „Ser Džordž Stoks", Kraljevskog društva hemičara dobio je 2011. godine, kao i mnoge druge.