Arheometalurgija Zemlja rodi rudu

Akademik Borislav Jovanović (1930-2015), tvorac emisije "Arheometalurgija - Zemlja rodi rudu",sedamdesetih godina prošlog veka otkrio i istražio najstariji dokumentovani rudnik Evrope - nalazište Rudna glava kod Majdanpeka, staro sedam milenijuma. Danas je, kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja, pod zaštitom Republike Srbije.

Rana metalurgija je pokrenula niz ekonomskih, društvenih i kulturnih promena. Emisija govori o značaju nalazišta Rudna glava, pronađenim artefaktima, o načinu eksploatacije i obrade rude u najranijem periodu ljudske istorije kao i o naučnim istraživanjima akademika Borislava Jovanovića .

Urednica: Veroslava Tadić