Odliv mozgova Ana Radovanović

Matematička gimnazija, pa ETF, zatim Kolumbija u Njujorku, istraživanje u IBM-u, do vođenja naučnih projekata za Gugl... Nikud bez pesme i odlučnosti da se prihvati svaki izazov, da se razume, istraži i razreši i nemoguće. Koliko je suprotno našem mentalitetu tražiti uvek okolinu gde su svi pametni ili pametniji, da uvek imaš šta i od koga da naučiš? Uvek stvarati i delovati bez kočnica.

Ko je spreman i kako da odgovori na Teslin izazov? Da li su vrata za energetiku u informatici? Nova nauka je u korporacijama, nema granica između disciplina. Kako se otresti osećaja pripadnika malog naroda, kojima svaka politička odluka moćnika menja živote u potpunosti? Kada ti nobelovac pomogne, a noć Ist Vilidža oboji alternativna umetnost... Da li je Kalifornijski san od plastike, ili tamo postoje poluge kojima se pomera ceo svet? Da li si ikada viknuo „Eureka!"?

Reditelj, autor: Rastko Šejić; kompozitor: Vladimir Lešić; direktor fotografije: Časlav Petrović; asistent kamere: Milan Džodić; dizajner: Zoran Mujbegović; spiker: Aleksandar Novaković; intro animacija: Kosta Milovanović, Miroslav Spajić
Produkcija: Udruženje „Šta hoćeš" 2018.
Podrška seriji: Ministarstvo kulture i informisanja i Uprava za saradnju sa dijasporom Ministarstva spoljnih poslova