Nauka 2018: Vazduh koji udišemo

Ekipa Naučnog programa se zajedno sa istraživačima iz Instituta za nuklearne nauke "Vinča" i Instituta za fiziku u Beogradu se bavila ispitivanjem kvaliteta vazduha koji udišemo, o čemu se u poslednje vreme vode brojne diskusije u medijima.

Tim istraživača prikupljao JE podatke sa ciljem da bolje objasni poreklo širokog spektra zagađujućih materija na određenim lokacijama u široj zoni Beograda, i kreira mape koje pokazuju kakve su promene koncentracija ispraljivih organskih materija i atmosferskih čestica tokom dana, radne nedelje i vikenda, na lokacijama gde građani provodi vreme i na rutama gde se kreću.