Hrana: Frankenštajn hrana

Ono što danas imamo za večeru, sutra će završiti u udžbenicima iz istorije. Hrana budućnosti se upravo krčka. Ispod mikroskopa. Genetski modifikovane životinje, koje daju više mesa i mleka i otporne su na bolesti, stižu u našu kuhinju.

Sve je počelo pre 12 hiljada godina, kada je čovek pripitomio životinje i odlučio da ih uzgaja. Ukrštanjem je dobijao vrste prilagođene svojim potrebama, a onda i životnoj sredini...