Blago iz dubina: Banja Kanjiža

Na krajnjem severu Vojvodine, nalazi se jedna od najuređenijih i najpoznatijih banja naše zemlje, Banja Kanjiža.

Njene medicinske vrednosti su davno potvrđene, i dobro poznate. Ova banja je zanimljiva zbog promene namene banja danas, a to je da se banje osim za lečenje, sve više koriste i kao mesta gde će ljudi dolaziti češće i ostajati kraće, kako bi "napunili baterije" i kratko se odmorili. Naši susedi, Mađari, prepoznali su takve potrebe modernog čoveka pa su tako organizovali svoje banje, a jedna takva je u blizini Banje Kanjiže. Ona čak ne nudi mnogo zdravlju, ali nudi dobar turistički provod...