Superčula: podvodni svet

U životinjskom svetu, granica između čula, u poređenju sa ljudskim, nije baš jasna. Na primer, kopnene životinje čulom ukusa otkrivaju hemikalije zvane testanti, koji stimulišu senzorne ćelije na kvržicama za ukus smeštenim na jeziku. Čulom mirisa životinje će takođe otkriti tragove mirisa ili odorante, koji se prenose kroz vazduh.

Kod sisara se kvržice za ukus nalaze svuda na jeziku. Receptori za ukus i miris u podvodnom svetu funkcionišu na potpuno drugačiji način.