Nauka 50: Besmrtnost

Jeste li ikad poželeli da budete besmrtni? Zašto u svakom čoveku od najranijih dana ljudskog postanka tinja žudnja za večnim životom? Ima li besmrtnost naučno utemeljenje ili je to samo čovekov umišljaj? Čime je čovekovo biološko trajanje prevashodno ograničeno? Po čemu se besmrtnost i dugovečnost razlikuju? Postoje li u prirodi besmrtna i dugovečna stvorenja?

Pedeset ni po čemu nije osobit broj, ali nije ni nezanimljiv. Pitagorejci ga nisu slavili, iako su brojevima pripisivali božanska svojstva. Ni savremeni matematičari ga ne izdvajaju. Deljiv je sa 1, 2, 5, 10, 25 i sa samim sobom, rimski se piše kao veliko latinično slovo L, u računarskom ili digitalnom obliku to je niz od 110010, u "Kabali" postoji 50 kapija mudrosti i 50 kapija nečistoće, u religiji - pa i u svakodnevnom životu - obeležava veliki jubilej, u procentima označava savršenu polovinu, u fizici je jedan od sedam "magičnih brojeva" koji predstavljaju zbir izuzetno čvrsto povezanih protona ili neutrona u jezgru atoma, a u hemiji je to atomski broj kalaja.